CCDA OLDTIMER TIPS

  ICONS of elegance


CLASSIC CAR DRIVERS ASSOCIATION

 
select language
 
select form
 
 

De Oldtimer website met passie voor Oldtimers, Klassiekers, Vintage en Classic Cars.


Met een wereldwijde evenementen kalender, origineelprijzen en geschatte waardes van meer dan 25.000 Oldtimers.

 
 
 
Startpagina
 
Evenementen
 
Foto´s
 
Specificaties
 
Oldtimer Experten
 
Musea
 
Clubs-Verenigingen
 
 
CCDA Leden voordelen
 
Vrijkaartwedstrijden
 
Schrijf in voor de CCDA nieuwsbrief
 
voeg een evenement toe
 
voeg een oldtimer-expert toe
 
voeg een museum toe
 
voeg een club toe
 
 
Oldtimer markt
 
Oldtimernieuws
 
Retro advertenties
 
 
 
Oldtimer Stalling Limburg
 
E & R Classic Cars Holland, THE Oldtimer and Classic Car specialist
 
 
Meguiar´s
 
Autoworld, More than a Museum
 
 
 

Privacybeleid en cookiebeleid
De CCDA Oldtimertips.be (e.a. extensies), thesportscoupe.com, thesportscoupe.be, oldtimerkopen.eu, iconsmagazine.be en ccda.eu zijn eigendom van Thiewinkel bvba.
Onze maatschappelijke zetel is gelegen te Thiewinkelstraat 42, 3560 Lummen.
Je kan ons per e-mail bereiken op contact@ccda.eu. Ons ondernemingsnummer is BE 463 993 065 met RPR Hasselt. Door de toegang tot en het gebruik van onze websites verklaar je je akkoord met onderstaand privacybeleid, dat samen met onze disclaimer en algemene voorwaarden geldig is.

Privacy
Thiewinkel bvba vindt jouw privacy heel belangrijk. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat je als gebruiker om persoonsgegevens gevraagd wordt. Deze bevatten informatie over een identificeerbare persoon zoals een naam, e-mailadres of contactgegevens. Thiewinkel bvba verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor deze specifieke doeleinden : klantenbeheer, verwerking van bestellingen, versturen van nieuwsbrieven en andere online marketingdoeleinden. De ingezamelde gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden, met uitzondering van eventuele partners.

Je kan je steeds kosteloos en op verzoek verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing. Ook beschik je over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Dat kan door een ondertekend verzoek, samen met een kopie van de identiteitskaart, te overhandigen op de maatschappelijke zetel van Thiewinkel, of per post te versturen naar Thiewinkel bvba, Pijpersveldstraat 21, 3500 Hasselt.

Thiewinkel kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard zoals onder andere browser-type, IP-adres, besturingsprogramma, de domeinnaam van de website langs waar je tot de website bent toegekomen, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het mogelijk om de website permanent te optimaliseren voor toekomstige bezoekers.

Het gebruik van “cookies”
Tijdens je bezoek aan deze website kunnen er cookies oftewel kleine tekstbestanden op de harde schijf van je computer of mobiele apparaat geplaatst worden. Zij kunnen gebruikt worden om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en de website optimaal te laten functioneren. Ook kunnen zij gebruikt worden om trends in het gebruik van de website te volgen. Zij kunnen niet gebruikt worden om jou als persoon te identificeren.
Deze cookies kunnen ook afkomstig zijn van derden. Dit kunnen bijvoorbeeld marketing-, of advertentieplug-ins zijn waaronder cookies van Facebook en cookies van Google Analytics.
Je kan je internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt bij de installatie van een cookie of dat de cookies na het surfen op de website weer van de harde schijf verdwijnen. Dat kan in de instellingen van je browser (via de help-functie). Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde grafische elementen niet correct worden weergegeven of dat bepaalde applicaties niet zullen functioneren zonder het accepteren van cookies.

Cookies via Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om deze website te helpen analyseren m.b.t. het gebruik ervan. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd, wordt overgebracht naar en door Google. Ze kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Disclaimer
Het gebruik van onze website moet steeds gebeuren conform de rechten en plichten die op de website vermeld staan en de rechten en plichten die bepaald zijn in deze disclaimer, de algemene verkoopsvoorwaarden (die je ontvangt als klant), en het privacybeleid. Het geheel van deze teksten zijn onze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn steeds geldig voor ons, Thiewinkel bvba, als voor jou, de gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze algemene voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de algemene voorwaarden, voor zover deze afwijkingen schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door alle partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de algemene voorwaarden.

Wie is Thiewinkel?
De CCDA Oldtimertips.be (e.a. extensies), thesportscoupe.com, thesportscoupe.be, oldtimerkopen.eu, iconsmagazine.be en ccda.eu zijn eigendom van Thiewinkel bvba.
Onze maatschappelijke zetel is gelegen te Thiewinkelstraat 42, 3560 Lummen.
Je kan ons per e-mail bereiken op contact@ccda.eu. Ons ondernemingsnummer is BE 463 993 065 met RPR Hasselt.

Over onze websites
Wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we je geen absolute garanties geven en zijn onze maatregelen te beschouwen als een middelenverbintenis.

Het gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat we geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van een vreemde oorzaak of overmacht.

We hebben het recht om de toegang tot onze website te allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

Over de inhoud op onze websites
De inhoud van de website wordt grotendeels door ons bepaald en wij besteden de grootste zorg aan deze inhoud. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook wanneer inhoud wordt aangeleverd door derde partijen. De inhoud op onze website kan steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is mogelijk dat informatie niet volledig, voldoende accuraat en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die je als gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

In het geval bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computersysteem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van jou als gebruiker.

Onze website bevat hyperlinks naar websites of pagina’s van derden, of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan of een band met de desbetreffende website. Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra er op de link wordt geklikt, verlaat je onze website en kan je ons niet aansprakelijk stellen voor enige schade.

Het is mogelijk dat vreemde websites niet dezelfde garanties bieden als wij. Daarom raden wij aan om aandachtig de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze websites door te nemen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. De gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Thiewinkel.

Over de verwachtingen van jou als gebruiker
Ook jij als gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid bij het gebruiken van onze website. Als gebruiker moet je je steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van de website. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons businessmodel te omzeilen en/of om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg niet toegelaten om onze website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaken aan de website en de andere gebruikers. In dat geval moet hij Thiewinkel bvba vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

Intellectuele eigendom
Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. Deze bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde  en derde partijen. Onder inhoud verstaan we de ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht.  Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder de toestemming van de rechthebbende.  hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

Verwerking van persoonsgegevens
De door jou opgegeven informatie kan noodzakelijk zijn voor het verwerken en voltooien van vragen, offertes en bestellingen, en het opstellen van facturen en overeenkomsten. Voor iedere contactname is een minimum aan gegevens vereist. Verdere gegevens kunnen gevraagd worden in functie van het personaliseren van de aanvraag of bestelling. Je persoonsgegevens zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid op onze website.

Algemene bepalingen
Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding
Deze algemene voorwaarden (inclusief de algemene verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Thiewinkel bvba, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

 
Chromage Vleminckx verzinken
 vernikkelen
 verkoperen
 slijpen & polijsten
 oldtimer radiators
 alu laswerk
 behandelen corrosie bestendig
 stoombatterijen op maat
 vertinde koelwerken
 caterpillar
 
Omologato uurwerken
 
Autoaanpassingen Eric
 
Abarth Works Museum - Guy Moerenhout Racing
 
The Mustang Garage - Cars & Parts
 
 
 
 
 
WIN FREE TICKETS
 
 
 
 
 
 
 
WIN FREE TICKETS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIN FREE TICKETS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classic Car Drivers Association
 
CCDA Websites
 
Inhoud
 
 
 
Partners
 
 
CCDA thesportscoupe.com
 
Follow us on Facebook
 
Follow us on Twitter
 
Instagram
 
Know it first with rss
 
 
 
*This website uses cookies. Cookies are small files containing letters and numbers which we put on your computer. These cookies allow us to distinguish you from other users of the website. These cookies are deleted when you close the website (max. 15min after closing).
 
 
 
 
2015 copyright by .beFirst - CCDA OldtimerTips